Psykoanalytiker

Jag psykolog och psykoanalytiker i Svenska Psykoanalytiska föreningen
Dessutom verksam som konsult med personbedömningar vid
rekrytering